Εγγραφή

ή
Ο χρήστης που δημιουργείται στο easykenak μέσω της παραπάνω φόρμας είναι ανεξάρτητος από αυτόν που δημιουργείται αυτόματα όταν εγγράφεστε μέσω της Google, εκτός και αν έχουν το ίδιο email.